Putsgrund 10L

ytan mättas och förstärks

  • Artnr: 86291

Beskrivning av artikel

Beskrivning: Vattenburen grund, som säkerställer att ytan mättas och förstärks, så att efterföljande målning får en optimal vidhäftning. Har en vattenavvisande effekt, samt att den tillåter fukt inifrån att tränga ut. Bidrar till att ge den färdigmålade ytan en mättad och enhetlig finish.
Användning: Används utomhus på sugande och kritande underlag. Exempelvis på fasader av betong, puts och lättbetong före färdigstrykning med putsfärg, dock ej silikatfärg.
Gör så här:
  • Underlaget skall vara rent, torrt och fast
  • Avlägsna löst sittande puts
  • Tvätta bort påväxt med Fasadtvätt Beväxning
  • Rengör med Fasadtvätt Extra
  • Spackla sprickor och hål med filler
  • Skakas före användning
  • Appliceras med pensel eller roller tills underlaget är mättat
Tekniska data:

Densitet:

1,0 kg/l

Sträckförmåga:

3-7 m2/l/strykning

Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):

Dammtorr: ca. 1 timma
Övermålningsbar: ca 6 timmar

Förtunning:

Skall inte förtunnas

Rengöring av verktyg:

Tvål och vatten

Förvaring:

Svalt, frostfritt och i tättslutande emballage

Miljöinformation:

Tag bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Flytande spackelmassa skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Tips och goda råd Undvik direktsol och kraftig blåst vid målningstillfället.
Maj 2012